Saturday, October 22, 2011

รถน้ําท่วมประกันจ่ายอย่างไร จ่ายหรือเปล่า จ่ายแค่ไหน?


บทความดีๆจากเวปไซต์ http://www.สํานักงานทนายความ.com/เกณฑ์การพิจารณาค่าสินไหมทดแทนจากน้ำท่วม

หากท่านทำประกันรถยนต์ ชั้น 1 ไว้และรถเกิดความเสียหายจากน้ำท่วมนั้น สามารถเรียกค่าสินไหมทดแทนได้ โดยปกติจะต้องพิจาณาจาก ความเสียหายที่เกิดขึ้นตามจริง ดังนี้1.เสียหายสิ้นเชิง (total loss) ในที่นี้หมายถึงเสียหายจนไม่อาจซ่อมให้อยู่สภาพเดิมได้ หรือค่าความเสียหายไม่น้อยกว่า 70% ของมูลค่ารถยนต์ ขณะเกิดความเสียหาย เช่น โดยน้ำท่วมทั้งคันหรือ ท่วมเกินคอนโซลหน้า

2.เสียหายแต่ไม่ถึงเสียหายสิ้นเชิง (partial loss) ในกรณีนี้ บริษัทรับประกัน จะซ่อมให้จนรถกลับสู่สภาเดิมก่อนเสียหาย

การที่กรมธรรม์ไม่ได้ระบุความรับผิดไว้ชัดเจนกรณีน้ำท่วมนั้น ไม่ได้หมายความว่าจะสามารถยกเว้นความรับผิดได้นะค่ะ ดังนั้น ถ้าบริษัทฯประกันไหนอ้างว่า ไม่ระบุไว้ในกรมธรรม์ ท่านสามารถฟ้องร้องได้Update: 3 เหตุการณ์ จากกระทู้ใน Pantip ห้องรัชดา1.ขับรถอยู่แล้วน้ำท่วมทาง(คันดินแตก)แล้วเกิดเครื่องดับไป (น้ำกำลังเริ่มท่วมเอารถขับออกหนี้น้ำแล้วเกิดปัญหา)

2.รถจอดอยู่บ้าน หรือที่จอดรถ น้ำท่วมเข้ารถ (ไม่สามารถนำรถออกได้)

3.น้ำท่วมทางข้างหน้า ต้องขับรถผ่าน (ต้องลุยผ่าน) แล้วเครื่องดับ

ข้อ 1-2 ไม่มีปัญหา แต่ข้อ 3 เจตนาลุยน้ำท่วม มีโอกาสไม่ได้เคลมนะครับMonday, May 11, 2009

ซื้อรถใหม่ ป้าย แดง ( ปลอม )

ใครๆ ก็อยากซื้ อรถใหม่ป้ ายแดง เพราะคิดว่าน่าจะหมดปัญหาในเรื ่ องคุณภาพ การซ่อมบำรุง การรับประกัน ตลอดจนการบริการหลังการขาย ซึ ่ งไม่เหมือนกับการซื้อรถยนต์มือสอง เพราะการซื้อรถยนต์มือสองคุณไม่อาจทราบข้อเท็จจริงและคาดเดาผลพวงที ่ จะตามมาได้ โดยเฉพาะ อย่างยิ ่ งหากเกิดปัญหาจากการใช้งานก็อยู่นอกการประกันโดยสิ้นเชิง ด้วยเหตุนี้จึงทำให้คนส่วนใหญ่ นิยมซื้อรถใหม่ป้ ายแดงเพื ่ อให้หมดปัญหา แต่ทว่ากรณีการซื้อรถใหม่ป้ ายแดงของผู้บริโภครายหนึ ่ ง มิได้เกิดจากปัญหาการใช้รถยนต์ แต่เกิดปัญหาจาก “ป้ ายทะเบียน” ทั้งๆ ที ่ ยังไม่ได้เปลี ่ ยนเป็ นอื ่ น แต่อย่างใด


เรื ่ องมีอยู่ว่า สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ได้รับเรื ่ องร้องเรียน จากผู้บริโภครายหนึ ่ ง กรณีซื้อรถยนต์ใหม่แกะกล่อง เมื ่ อผู้บริโภคนำรถยนต์มาใช้งานได้เพียงไม่กี ่ วัน ก็ต้องตกเป็นจำเลย ถูกตำรวจจับในข้อหาใช้ “ทะเบียนปลอม” ทั้งๆ ที ่ ผู้บริโภคก็รับป้ ายทะเบียนมาจาก บริษัทที ่ ซื้อรถด้วยตนเอง เมื ่ อเป็นเช่นนี ้ สคบ. ได้ให้บริษัทชี้แจงข้อเท็จจริง แต่ปรากฏว่าบริษัทปฏิเสธ ข้อกล่าวหาโดยอ้างว่า ผู้บริโภครู้อยู่แล้วว่าเป็ นป้ ายทะเบียนปลอมและได้หยิบป้ ายทะเบียนไปเอง โดยที ่บริษัทยังไม่ได้ส่งมอบป้ ายทะเบียนให้กับผู้บริโภคเลย

กรณีนี้ถือว่าเป็ นการละเมิดสิทธิของผู้บริโภคและมีความผิดตามกฎหมาย เนื ่ องจาก การขายรถยนต์ใหม่ บริษัทมีหน้าที ่ ต้องส่งมอบป้ ายทะเบียนรถยนต์ (ป้ ายแดง) จริงให้กับผู้บริโภค มิใช่ส่งมอบป้ ายปลอม ซึ ่ ง สคบ. ได้ดำเนินคดีแพ่งแก่บริษัทเพื ่ อให้บริษัทชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้บริโภค

วิธีตรวจสอบแผ่นป้ ายทะเบียน

ป้ ายแดงหรือเครื ่ องหมายพิเศษ ตามกฎกระทรวงฉบับที ่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๓๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ จะต้องเป็ น แผ่นป้ ายทะเบียนโลหะ ขนาดกว้าง ๑๕ เซนติเมตร ยาว ๓๐ เซนติเมตร พื้นแผ่นป้ ายเป็นสีแดงสะท้อนแสง ในแผ่นป้ ายต้องมี ตัวอักษรย่อนูน “ขส” ไว้ที ่ มุมล่างด้านขวา และสามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าได้ ป้ ายแดงที ่ ถูกกฎหมาย ต้องเป็นป้ ายที ่ทางราชการออกให้และมีสมุดคู่มือประจำรถควบคู่กันเสมอ คือ ป้ ายแดง ๒ แผ่นสำหรับติด รถด้านหน้าและด้านหลังกับสมุดคู่มือประจำรถอีก ๑ เล่ม ที ่ระบุตัวอักษรและตัวเลขเดียวกับป้ ายทะเบียน ทั้งหมด
รู้ อย่างนี้ แล้ ว ตอนไปรับรถผู้ บริโภคก็อย่าลืมที ่ จะตรวจสอบป้ ายแดงด้ วยนะคะ ว่าเป็นป้ ายจริงที ่ทางราชการออกให้หรือป้ ายปลอมที ่บริษัททำขึ้นเอง
............................................
แหล่งข้อมูล : เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

จองทะเบียนรถทำไงบ้าง

ขอจองทะเบียน ที่ขนส่ง แถวๆ หมอชิต
แนะนำแบบนี้นะครับ

1. เอกสารแค่บัตรประชาชนครับ ไปอาคาร 2 ชั้น 4 ครับ
2. ควรเตรียมเลขที่เราต้องการไป 10 ตัวและไม่ควรเป็นเลขประมูล เพราะเลขประมูลเขาจะล๊อคไว้ประมูลเลขประมูลดูได้จาก เวปไซต์ ประมูลเลขทะเบียนครับว่า มีอะไรบ้าง
3. ไปจดเลข 10 ตัวนั้นในแบบฟอร์ม เจ้าหน้าที่จะให้บัตรคิว และรอคิวเรียก ไม่นานถ้าคนไม่เยอะไม่ถึง 3 นาที
4. ถ้าอยากได้เลขสวย ควรจะไปวันแรกของหมวด ได้ครับให้พยายามไปวันแรกๆ ของหมวด โทรไปถามก่อนล่วงหน้า แต่ไม่รู้ว่าเจ้าหน้าที่จะบอกหรือเปล่าผมฟลุ๊ค ไปวันแรกของ ชฮ พอดี แต่เป็นช่วงบ่าย เลข 3 ที่สวย ยังจองได้ทันครับถ้าไปเช้า อาจจะได้ 3 ตัวสวยกว่านี้ แต่ 2 ตัวคิดว่าไม่น่าได้ แม้จะไม่ใช่เลขประมูลเขาจะล๊อคไว้ขายครับคือ นอกจากล๊อคเลขประมูลแล้ว ยังล๊อคเลขสวยบางตัว ที่ไม่ได้ประมูล แต่เอาไว้ขายได้ หลักหมื่น ทีเดียวเลขประมูลจะหลายหมื่น จนไปถึงหลายแสนครับส่วนวันเสาร์ไม่ทราบครับ แต่ถ้าอยากได้เลขสวยแบบไม่ต้องซื้อจริงๆต้องไปวันแรกของการออกหมวดครับ อันนี้ชัวร์ที่สุด ช้ากว่านี้ ไม่มีทางครับ
5. จองแล้วต้องจดภายใน 60 วันครับ ถ้าคุณรอรับรถอยู่ ควรรอไม่เกิน 30-40 วันยกเว้นจะซื้อเงินสด ก็อาจจะพอรอได้ ราวๆ 40-50 วันของการส่งมอบรถถ้าผ่อนกับไฟแนนซ์ แม้ส่งมอบรถแล้ว จะต้องรอเอกสารอีก บางทีอาจจะนาน 20 วันหรือเดือนอย่างเช่นไปช่วงนี้ คุณควรจะรับรถไม่เกิน ต้น มิย เป็นอย่างช้า เพราะถ้าพอดีปลาย มิยจะเสี่ยงเกินไปครับ

ยังไงลองโทรถามขนส่งได้ตามนี้ครับ 02-272-5451, 02-272-5486, 02-272-5501-2

Wednesday, May 6, 2009

ป้ายแดง กับเรื่องยุ่ง ที่น่าสนใจ..
แม้เป็นเรื่องที่เข้าใจกันทั่วไปว่า ป้ายแดง หมายถึงป้ายทะเบียนสีแดงตัวอักษรดำ ที่มีไว้สำหรับรถใหม่เอี่ยม ซึ่งอยู่ในช่วงรอจดทะเบียนเปลี่ยนเป็นป้ายทะเบียนจริง แต่ในความเป็นจริง ยังมีหลายเรื่องยุ่งที่น่าสนใจ
++ ป้ายแดงปลอม++
ป้ายแดงที่ถูกกฎหมาย ต้องออกจากทางราชการและมีสมุดคู่มือประจำรถควบคู่กันเสมอ คือ ป้ายแดง 2 แผ่นสำหรับติดรถด้านหน้าและด้านหลังกับสมุดคู่มือฯ อีก 1 เล่ม

ปัญหาป้ายแดงปลอมเกิดขึ้นจาก 2 กรณี คือ

1.ราชการผลิตไม่เพียงพอ โดยเฉพาะในช่วงที่รถใหม่ขายดีมากๆ อย่างปี 2546 นี้ น่าจะมียอดขายรถทุกประเภทรวมถึงกว่า 500,000 คัน ในเมื่อรถขายดี แต่ไม่มีป้ายแดงให้ ก็ส่งผลให้ผู้ประกอบการหลายรายตั้งใจแก้ไขปัญหาโดย ไปสรรหาขอป้ายแดงจากหน่วยงานราชการในจังหวัดที่ยังพอมีเหลืออยู่ แต่ก็มีผู้ประกอบการบางรายมักง่ายจนเกิดเป็นกรณีที่ 2 คือ

2. เมื่อป้ายแดงขาดแคลนก็ไม่พยายามสรรหา หรือแม้ไม่ขาดแคลน แต่เอาง่ายเข้าว่า ซื้อป้ายแดงปลอมที่ผลิตขายกันทั่วไปในราคาป้ายละ 100-150 บาท++ตรวจสอบอย่างไร++ผู้ซื้อมีหน้าที่ปกป้องตัวเอง โดยดูที่ตัวป้ายแดง ทุกป้ายต้องมีตัวย่อนูน ขส ที่มุมด้านล่างขวา รถ 1 คันต้องใช้ 2 ป้าย เพื่อติดด้านหน้าและหลัง สมุดคู่มือประจำรถต้องเป็นของทางราชการ ระบุตัวหมวดอักษรและตัวเลขเดียวกับป้ายทะเบียนทั้งหมด ยังมีหน้ากระดาษและช่องเหลือสำหรับกรอกรายละเอียดการใช้รถอย่างน้อย 1-2 หน้า
++กฎเดิมยังบังคับใช้ครบ++

กรอกรายการใช้รถ ห้ามขับตอนมืด ถ้าจะขับตอนมืดต้องขออนุญาต กฎพื้นฐานเดิมของการใช้รถป้ายแดง ปัจจุบันยังมีการบังคับใช้ครบถ้วน โดยมีสาระสำคัญคือ
1. ทุกครั้งที่ใช้รถเดินทาง ต้องกรอกรายละเอียดในรายการใช้รถในสมุดคู่มือฯ ให้ครบถ้วน
2. ถ้าทำตามข้อ 1 แล้วจะสามารถใช้รถได้เฉพาะช่วงพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก (เวลากลางวัน) เท่านั้น (ไม่ใช่ 6.00-18.00น.)
3. หากจะใช้รถตอนมืด เวลาพระอาทิตย์ตกถึงพระอาทิตย์ขึ้น (เวลากลางคืน) ไม่ว่าจะค่ำ ดึก หรือเช้ามืด นอกจากต้องทำตามข้อ 1 แล้วจะต้องขอรับอนุญาตจากนายทะเบียน (จะต้องมีลายมือชื่อนายทะเบียนของทางราชการในรายการใช้รถ) หากมีการฝ่าฝืนในข้อใด มีโทษปรับ

++ทำไมห้ามขับตอนมืด++
หลายคนสงสัย แต่เท่าทีสอบถามเจ้าหน้าที่ในปัจจุบัน (ซึ่งไม่ใช่คนออกกฎนี้) ได้รับคำตอบว่า เพราะป้ายแดงเป็นป้ายชั่วคราวที่สามารถหมุนเวียนนำไปใช้ได้ โดยการหมุนเวียนเปลี่ยนคันรถไม่ต้องขออนุญาตจากทางราชการ อีกทั้งยังมีสีเข้ม อ่านได้ยากตอนกลางคืน ดังนั้นหากเกิดเหตุอะไรไม่ชอบมาพากลตอนกลางคืน นอกจากจะอ่านเลขทะเบียนยากแล้ว ถ้าอ่านออก การติดตามหรือค้นหารถคันจริงที่ใช้ป้ายนั้นในช่วงเวลาที่เกิดเหตุ จะยุ่งยากกว่าการตามรถที่มีป้ายถาวรแล้วหลายคนบอกว่า ถ้าป้ายแดง อ่านยากตอนกลางคืน ก็น่าจะเปลี่ยนสีป้ายในกลุ่มนี้เพื่อให้ใช้งานได้ 24 ชม. ..ก็มีส่วนจริง แต่นั่นเป็นแค่ความเห็น เพราะล่าสุดยังไม่มีการพิจารณาแก้ไขกฎหมายนี้ ตราบใดที่ทุกอย่างยังเหมือนเดิม ประชาชนก็มีหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมาย แม้จะล้าสมัยก็ตาม

นอกจากนี้ ถ้ามองในแง่ดี การเข้มงวดการใช้รถป้ายแดงตอนกลางคืน ก็มีผลดีต่อการป้องการกันโจรกรรมบ้างเล็กน้อย เพราะรถใหม่ยังไม่จดทะเบียน มีแต่ป้ายแดง ยากต่อการติดตาม ถ้ามีการสลับป้ายทะเบียนหลังการโจรกรรม

++อุนโลม จนนึกว่าทำได้หรือกฎเปลี่ยน++
โดยเฉพาะประเด็นของการใช้รถป้ายแดงตอนมืด หลายคนคิดไปเองว่า กฎเลิกบังคับใช้แล้ว นึกว่าสามารถใช้งานได้ทั้งวันทั้งคืน เพราะเห็นรถป้ายแดงบ่อยๆ ตอนมืด แล้วก็ไม่เห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้มงวดจับกุมเลย ในความเป็นจริง กฎยังบังคับใช้ครบถ้วน แต่เจ้าหน้าที่ตำรวจส่วนใหญ่อนุโลมให้ เพราะเห็นความจำเป็นในการใช้รถ เช่น คาบลู่คาบดอกในการเดินทาง ต้องออกจากบ้านตั้งแต่เช้ามืด หรือออกจากที่ทำงานตอนเย็นยังไม่มืด แต่การจราจรติดขัดมาก มืดขณะที่รถคาอยู่บนถนนยังไม่ถึงบ้านนอกจากนั้นการอนุโลม ยังเกี่ยวข้องไปถึง การกรอกรายการใช้รถในเล่มทุกครั้งที่เดินทาง พบว่าน้อยครั้งมากที่ใครจะทำเช่นนั้น เพราะขี้เกียจ และเจ้าของป้ายแดงต้องขอเปลี่ยนสมุดคู่มือบ่อยมาก ถ้าใช้รถทุกวันและกรอกตามจริง ไม่กี่วันก็หมดเล่ม ต้องเสียค่าธรรมเนียมทุกครั้งเมื่อเปลี่ยนใหม่ การอนุโลมในวงกว้าง ทำให้หลายคนคิดว่า ป้ายแดงใช้ได้ทั้งวันทั้งคืน และใช้ได้โดยไม่ต้องกรอกรายการใช้รถ การอนุโลมก็คือ อนุโลมจากผู้ถือกฎหมาย ไม่ใช่เป็นตัวบทกฎหมายเฉพาะกาลออกมาดังนั้นถ้าใครไม่ทำตามแล้วถูกจับกุม ก็ไม่สามารถร้องเรียนหรือโวยวายได้ จนกว่าจะมีการแก้ไขกฎหมายใหม่

++ชอบ/ไม่ชอบ ป้ายแดง++
บางคนคิดว่าการใช้รถป้ายแดงมีความเท่ ยิ่งใช้นานเท่าไรยิ่งดี อีกทั้งยังมีพลอยได้ไปถึงราคาขายต่อ หากยื้อใช้ป้ายแดงได้นาน หรือดีมากหากนานข้ามปี เพราะใบคู่มือจดทะเบียนจริง จะแสดงวันที่จดทะเบียนเท่านั้น จะใช้ป้ายแดงมากี่เดือนกี่ปี่ไม่เกี่ยว บางคนไม่ชอบใช้รถป้ายแดง เพราะถ้าใช้ตอนมืด จะต้องลุ้นว่าถ้าเจอเจ้าหน้าที่ตำรวจ แล้วจะได้รับการอนุโลมหรือไม่ขั้นตอนการจดทะเบียนรถของทางราชการ สามารถเสร็จสิ้นได้ภายในไม่กี่วัน หรืออย่างช้าที่สุดไม่น่าเกินครึ่งเดือน ถ้าช้ากว่านั้นแสดงว่าปัญหาอยู่ที่ผู้ขายหรือผู้นำเนินการ ไม่ใช่ทางราชการ เช่น รอรวบรวมไปดำเนินการพร้อมกันหลายคัน หรือนำเอกสารของรถคันนั้นไปหมุนเวียนเป็นเงิน (บางกรณีหมุนเป็นเงินจนถูกยึด ไม่มีเอกสารมาจดทะเบียนเลยก็มี)
++สรุป ทำอย่างไร++

รับรถพร้อมป้ายแดงแท้ 2 แผ่น ติดรถที่ด้านหน้า-หลัง ต้องมีตัวย่อ ขส นูนที่มุมล่างของป้าย พร้อมสมุดคู่มือประจำรถ หมวดตัวอักษรเลขตรงกันทั้งหมด การไม่กรอกรายการใช้รถตามจริงลงในสมุดคู่มือทุกครั้ง จะได้รับการอนุโลมมากกว่ากรณีใช้รถตอนมืด ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับกุมได้ทันที และไม่สามารถเถียงได้ ผิดเต็มประตู เพราะกฎหมายยังบังคับใช้ตามเงื่อนไขเดิมอยู่ถ้าจำเป็นต้องใช้รถป้ายแดงตอนกลางคืน ก็บอกได้ชัดเจนว่าว่า คุณกำลังทำผิดกฎหมาย พร้อมถูกจับและถูกปรับได้ทุกเมื่อ ถ้าเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่จับ คือ อนุโลม ไม่ใช่ไม่ผิด และยากถ้าจะขับรถป้ายแดงให้ถูกกฎหมายตอนมืด เพราะต้องยุ่งยากไปให้เจ้าหน้าที่ราชการนายทะเบียนลงลายมือชื่อกำกับทุกครั้งไม่ว่าทางราชการยุคก่อน จะมีเหตุผลใดในการไม่สนับสนุนให้ใช้รถป้ายแดงตอนมืด แต่กฎก็คือกฎ หากจะฝ่าฝืน ก็นับเป็นหนึ่งในเรื่องที่ต้องทำใจ ที่คนไทยต้องทำตามหลายกฎหมายเดิมอันล้าสมัย
ที่มา :หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ

Tuesday, May 5, 2009

ฤกษ์ออกรถ ตามวัน และ เวลา ถอยรถออกจากอู่

ฤกษ์ออกรถ ตามวัน (อาทิตย์ - จันทร์)
- ไม่ซื้อรถวันอาทิตย์ ซื้อแล้วจะมีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจ
- ซื้อรถวันจันทร์ ซื้อแล้วมักโชคดีได้ลาภเสมอ
- ไม่ซื้อรถวันอังคาร ซื้อแล้วมีปัญหาเงินทอง หรือ อุบัติเหตุ
- ไม่ซื้อรถวันพุธ ซื้อแล้วมีปัญหาเงินทอง
- ไม่ซื้อรถวันพฤหัสบดี ซื้อแล้วการงานติดขัด
- ซื้อรถวันศุกร์ ซื้อแล้วมักโชคดีได้ลาภ
- ไม่ซื้อรถวันเสาร์ ซื้อแล้วมักเจออุบัติเหตุ
- ไม่ซื้อรถวันพระ ซื้อแล้วมักจะเจ็บป่วย
ฤกษ์ออกรถ ตามเวลามงคลในการถอยรถออกจากอู่

1. วันอาทิตย์ 06:09-08:29 หรือ 13:39-14:59
2. วันจันทร์ 09:39-10:00 หรือ 16:39-17:49
3. วันอังคาร 11:09-12:59
4. วันพุธ 08:59-10:59 หรือ 13:39-14:59
5. วันพฤหัสบดี 10:39-11:00
6. วันศุกร์ 06:39-08:59 หรือ 13:39-14:59

Saturday, May 2, 2009

Nissan Frontier NAVARA CALIBRE รุ่นขับสองยกสูงของกระบะ 6 เกียร์
เปิดตัวออกมาประมาณหนึ่งปีเศษ ๆ เป็นรถที่ถือว่าปรับเปลี่ยนรูปโฉมใหม่ให้โดนใจผู้ใช้มากยิ่งขึ้น และเป็นตัวที่สามารถกระตุ้นยอดขายของนิสสันให้กระเตื้องขึ้นอย่างเห็นได้ชัด จากความโดดเด่นใน หลาย ๆ ด้าน นอกเหนือจากดีไซน์ และในความที่เป็นรถ 6 เกียร์สามารถสร้างความแตกต่างจากยี่ห้ออื่น ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ถึงความจำเป็นของชุดเกียร์ว่าจะใช้งานได้อย่างเต็มที่มากแค่ไหน แต่อีกกระแสก็ชื่นชอบความแปลกใหม่ ซึ่งก็ต้องปรับเปลี่ยนความเคยชินในการใช้งานสักพัก ส่วนใหญ่จะลืมว่าต้องเข้าเกียร์ 6 ด้วยในช่วงที่เดินทางไกล


ที่ผ่านมานั้น นิสสัน นาวาร่า เปิดตัวออกมาทั้งในรูปแบบของกระบะขับเคลื่อนสองล้อ และขับเคลื่อนสี่ล้อ แน่นอนครับว่ายังมีกลุ่มคนที่ต้องการความหล่อเหลาของรถประเภทยกสูง แต่ว่าไม่มีความจำเป็นต้องลุยกันมากนัก ระบบขับเคลื่อนสี่ล้อก็ไม่จำเป็นต้องมีไว้ให้หนักรถ ถือเป็นการสิ้นเปลืองน้ำมันไปเปล่า ๆ แนวความคิดของรถประเภทขับเคลื่อนสองล้อยกสูงมาจากโรงงานก็เลยเกิดขึ้นมา ซึ่งจะเห็นว่าหลาย ๆ ยี่ห้อก็ออกมาให้เห็นกันครบถ้วนแล้ว รวมทั้งนิสสัน แม้จะออกมาล่าช้ากว่าเขาหน่อย แต่ก็ไม่ลืมที่จะตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้ารถขับสองยกสูง โดยในรุ่นที่ออกมานี้ใช้ชื่อว่า นาวาร่า คาลิเบอร์ รูปโฉมส่วนใหญ่ก็จะไม่แตกต่างไปจากนาวาร่า รุ่นขับเคลื่อนสี่ล้อมากนัก ออกมาให้เห็นทั้งรุ่นแค็บเปิดได้ และรุ่น 4 ประตู กระจังหน้าเป็นแบบ Angie Strut ขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของนิสสัน ร่วมกับไฟหน้าซีนอนที่ปรับระดับได้ เพิ่มความสวยงามและความปลอดภัยด้วยไฟตัดหมอกให้ทัศนวิสัยในการขับขี่ยามค่ำคืนหรือเมื่อมีหมอกควัน ช่วงหน้ารถออกแบบให้มีโอเวอร์แฮงก์สั้น (Short Overhang) เพิ่มความคล่องตัวในการขับขี่ ซุ้มโป่งล้อทั้ง 4 ล้อ ขนาดใหญ่ขึ้นรูปเนื้อเดียวกับตัวถัง มือเปิดกระบะท้ายแบบ One Touch ดีไซน์รูปทรง V-Shape ส่วนไฟท้ายออกแบบใหม่สวยงามและไฟเบรกดวงที่ 3 ติดตั้งบริเวณหลังคาของตัวรถ สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ ส่วนล้อในตัวคาลิเบอร์นั้นเป็นล้ออัลลอย แบบ 5 ก้านเหมือนกับตัวขับสี่ ขนาด 16 นิ้ว พร้อมยางขนาด 255/70R16 นอกจากนี้ยังมีการตกแต่งด้วยบันไดข้างสไตล์ออฟโรดที่มีใช้อยู่ในตัวขับเคลื่อนสี่ล้อด้วย


สำหรับการออกแบบภายในห้องโดยสารของนาวาร่า คาลิเบอร์ นั้น ก็จะเหมือนกับรุ่นขับสี่ พวงมาลัยแบบ 3 ก้าน สไตล์สปอร์ต ปรับสูงต่ำได้อย่างง่ายดาย เบาะนั่งเป็นเบาะผ้า ออกแบบให้โอบกระชับผู้ขับขี่และผู้โดยสาร ช่องเสียบกุญแจเรืองแสง และอยู่ในตำแหน่งที่สะดวกต่อการใช้งานในยามค่ำคืน พร้อมจอแสดงผลการทำงานของระบบต่าง ๆ อาทิ ระยะเวลาตรวจซ่อมบำรุง และระบบเตือนระดับน้ำมันเครื่อง เป็นต้น ช่องเก็บของหน้ารถแบบ 2 ชั้น เพิ่มความอเนกประสงค์มากขึ้น เครื่องเสียงเล่นซีดี MP3 ได้ด้วยกำลังขับสูงสุดถึง 160 วัตต์


นาวาร่า คาลิเบอร์ มาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซล YD25DDTi-144 คอมมอนเรลแบบไดเรกต์อินเจคชั่น สร้างกำลังสูงสุดได้ 144 แรงม้า และแรงบิดสูงสุด 356 นิวตัน-เมตร เทอร์โบแบบแปรผัน Variable Nozzle Turbo charger (VNT) อินเตอร์คูลเลอร์ ใช้ระบบเครื่องยนต์แบบเพลาถ่วงสมดุลช่วยลดเสียงดังของเครื่องยนต์ ทำให้เครื่องยนต์ทำงานอย่างราบเรียบ และลดแรงสั่นสะเทือน


ระบบส่งกำลังจะใช้เกียร์ธรรมดา 6 สปีด ซึ่งเป็นระบบเกียร์แบบเดียวกับที่ใช้ในรถสปอร์ตหรู นิสสัน 350Z ส่งผลให้มีอัตราเร่งที่เหนือกว่า ด้วยอัตราทดเกียร์ที่ชิดและกระชับในช่วงเกียร์ 1-4 และมีอัตราทดเกียร์ที่กว้างในเกียร์ 5-6 ส่งผลให้เครื่องยนต์เงียบกว่าที่ความเร็วสูง พร้อมระบบความปลอดภัยเพื่อป้องกันการเปลี่ยนเกียร์ผิดตำแหน่ง โดยเกียร์ถอยหลังนั้นต้องกดคันเกียร์ลงจึงสามารถเปลี่ยนไปยังตำแหน่ง R ได้


ส่วนช่วงล่างระบบกันสะเทือนด้านหน้า เป็นแบบอิสระปีกนกคู่สองชั้นพร้อมคอยล์สปริง และเหล็กกันโคลง ด้านหลังเป็นแหนบซ้อน พร้อมโช้กอัพไขว้แบบติดตั้งเหนือแกนเพลา ซึ่งจะคล้ายคลึงกับรุ่นขับเคลื่อน 4 ล้อ ในเรื่องของความปลอดภัยที่มีให้เห็นในนาวาร่า นั้นก็จะมีตั้งแต่โครงสร้างซึ่งมีขนาดใหญ่ ทำจากเหล็กกล้า ขึ้นรูปประกบ 2 ชั้น เป็นแบบชิ้นเดียวยาวตลอดในจุดที่ต้องรับน้ำหนักสูง เสริมความแข็งแกร่งทนต่อแรงบิดตัวได้ดี


โครงสร้างตัวถัง Zone Body Concept มีความแข็งแกร่งสูง ร่วมด้วยอุปกรณ์ความปลอดภัยภายใน ฟรอนเทียร์ นาวาร่า มีมาให้ครบครัน อาทิ ระบบการยุบตัวของพวงมาลัยแบบเดียวกับรถเก๋ง ระบบไฟหน้าซีนอน ให้ความสว่างชัดเจนในยามค่ำคืนพร้อม Levelizer สามารถปรับระดับความสูงต่ำของแสงตามความต้องการได้ 4 ระดับ ระบบเบรก LSV (Load Sensing Valve) จะตรวจจับการกระจายน้ำหนักของแรงกดบนล้อหน้าและล้อหลัง และจะปรับแรงดันน้ำมันเบรกในล้อหน้าและล้อหลังให้สมดุลกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิ ภาพในการเบรกสูงสุด ดิสก์เบรกหน้าแบบคาลิเปอร์ลูกสูบคู่ จานเบรกขนาดใหญ่พร้อมช่องระบายความร้อนและหม้อลมเบรกสุญญากาศขนาดใหญ่ 2 ชั้น ให้แรงดันสูงขึ้น เบรกดีขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพการเบรกด้วยระบบป้องกันล้อล็อก ABS ช่วยให้หยุดรถอย่างมั่นใจ ควบคุมแรงดันน้ำมันเบรกทั้ง 4 ล้อ ด้วยคอมพิวเตอร์ พร้อมระบบควบคุมและกระจายแรงเบรกด้วยอิเล็กทรอนิกส์ EBD (Electronic Brake Distribution) ปรับแรงดันน้ำมันเบรกล้อหน้าและหลังให้เท่ากัน


ปิดท้ายกันด้วยราคาค่าตัว ซึ่งในนาวาร่า คาลิเบอร์ นั้นจะมี 2 รุ่น ก็คือ ตัว King Cab กระบะเปิดได้ ราคา 639,000 บาท และรุ่น Double Cab ตั้งราคาเอาไว้ที่ 715,000 บาท
โดย : www.taladrodcyber.com

MIX and MATCH ภายใน
MIX and MATCH ภายใน ด้วยนิสัยที่ชอบเปรียบเทียบและจับผิด ที่เราจึงกล้าคุยคับปากว่า นอกจากแค็บห้องโดยสารอันกว้างใหญ่เหลือประมาณ (จริงจริ๊ง) สะดวกสบาย NAVARA ใหม่ ยังได้ใจด้วยความพิถีพิถันอย่างตั้งใจ ไม่ว่าฝีมือการตัดเย็บเกรดเบาะนั่งและแผงข้างเกรด A, แนวประกอบเรียบร้อย ไม่ประดักประเดิดพะเยิบพะยาบเกยกัน พร้อมกับเรือนมาตรวัดที่ผิดวิสัยโชว์ออฟ แต่ก็ซ่อนดีไว้ข้างใน เริ่มเรือนหน้าปัดสบายตา ปรับลดแสงสว่างถึง 5 ระดับจากโดยเฉพาะ On board computer ช่วยเตือนระบบเครื่องยนต์ไปจนถึงระยะเวลาที่ควรเข้ารับบริการ (ซะเถอะ) ที่แน่นอนคือ ระบบความบันเทิงที่สามารถแดนซ์กระจายถึง 160 วัตต์ พร้อม MP3 ที่โหลดเพลงตามใจคุณได้เป็นรายแรกในรถกระบะ ลูกเล่นอื่นใช่ย่อยครับ เข็มทิศดิจิตอล และกระจกส่องหลังแบบปรับลดแสงสะท้อนอัตโนมัติเช่นเดียวกับ MURANO (SUV หรูระดับเทพ) ส่วนที่ไฮไลต์สุด ๆ คือ On board computer ที่จะคอยเตือน Service terms เผื่อบางที NAVARA อยากจะคุยกับคุณ ?


ภายในของ NAVARA ใหม่ สไตล์ MIX and MATCH ผสานด้วยสถาปัตยกรรมภายในที่ลงตัว เริ่มต้นด้วยห้องรับแขกสมัยใหม่, พวงมาลัยสปอร์ตจาก Sport 350 Z ที่บังเอิญร่วมสมัยไปกับ SUV ได้สบาย ทั้งซ่อน SRS Airbag คู่ แถมด้วยคานนิรภัย 3 จุดทุกประตูซ้าย-ขวา เรื่อยไปตลอดแค็บโดยสารที่ขยับมาตรฐานความปลอดภัยให้เหนือคู่แข่งที่มักมีแค่ 1-2 เท่านั้น นอกจากนั้น สำหรับผู้ที่ชอบกระบะดิบ NAVARA King Cab คุณจะถูกแถมด้วยความสบายด้วย Barn doors (1 คู่ประตูโรงนา) เปิดกว้างเพื่อผู้โดยสาร และสัมภาระที่ต้องลากถูขึ้นไป แต่หากจะได้ใจทุก ๆ คน ลองจ่ายเพิ่มอีกนิด คุณก็มีสิทธิ์หรูสุดด้วย Double Cab 4 door ที่คุ้มค่ากว่า ด้วยความสะดวกสบายได้ใจจากผู้โดยสารตอนหลังอย่างเต็มอัตรา สุขสบายทุกที่นั่งเต็มนิยาม SUV ที่ให้คุณนั่ง ณ ตำแหน่งไหน คุณจะได้ความสุขเท่าเทียมกัน โดยเฉพาะเราชอบตำแหน่งและความสูงของเบาะหลังที่เพิ่มสโค้ปกว้างจากมุมมองรอบคันที่ปราศจากจุดบอดรอบคัน